Redbull hangár

Redbull hangár

2014. január 13., hétfő

National defence in the North - Honvédelem északon

Text and photos/Szöveg és képek: Gabriella

I made a visit in Oslo and Copenhagen recently and although its purpose wasn't a blog report, but during my stay there, I've got to know the past and present of the Norwegian and Danish Army. Please see below my photo gallery about it.


Nemrég Oslóban és Koppenhágában jártam, s bár az utazás célja nem egy blog-riport volt, de jártamban-keltemben volt alkalmam megismerkedni a norvég és a dán hadsereg múltjával és jelenével. Alább láthatjátok erről szóló fotóbeszámolómat.


Oslo


Guard mount ceremony at the Royal Palace - Őrségváltási ceremónia a királyi palotánál

The modern military technique is also there - Azért a modern haditechnika is ott van

 
That grey one seemed a warship on the right hand side (Oslo fortress harbour) - Az a szürke ott jobboldalt egy hadihajónak tűnt (az olsói erőd kikötője)


  
The Defense Museum (still in Oslo) - A védelmi múzeum (még mindig Oslóban)

An M48 Patton American tank, served from the '60s till the '80s in the Norwegian Army - Egy amerikai gyártású M48 Patton tank, a '60-as évektől a '80-as évekig szolgált a norvég hadseregben


Interesting info about the Norwegian Army: they've been participating in maybe every EUFOR, KFOR, etc. peacekeeping mission since 1947, in different countries of Africa, Asia, South-America and Europe. East-Timor, Kongo, Siera-Leone just picking out some really dangerous places. Brave guys!

Érdekes infó a norvég hadseregről: 1947 óta ott voltak/vannak minden EUFOR, KFOR, stb békefenntartó misszióban, Afrika, Ázsia, Dél-Amerika és Európa különböző országaiban. Például Kelet-Timorban, Kongóban és Sierra-Leonéban is, hogy csak néhány igazán veszélyes helyet említsek közülük. Eléggé bátrak a srácok!


A half Augusta Bell 212 - Egy fél Augusta -Bell helikopter


What a patch collection I found in the helicopter! - Micsoda felvarró gyűjtemányre bukkantam a helikopterben!

Wing of an F-16 - Egy F-16 szárnya


Sign of the Norwegian Air Force - A norvég légierő jele


Weaponry of the F-16 - Az F-16 fegyverzete


Hm, Boing produces weapons too? - Nocsak, a Boeing fegyvereket is gyárt?


  
Copenhagen


The ferryboat which took us from Oslo to Copenhagen - A komphajó ami Oslóból Koppenhágába vitt minket
Guard at the Danish Royal Palace- Őr a dán királyi palotánál


His uniform's backside - Egyenruhája hátulról


His colleagues from the modern ages - Kollégái a modern korból


The Danish Royal Navy in the Copenhagen harbour - A dán királyi haditengerészet a kopenhágai öbölben


Something from the past: a water-mine - Valami a múltból: egy viziakna

Statue of a Danish WWII hero - Dán világháborús hős szobra


Find the shark in the picture! - Találd meg a cápát a képen!Playground at Oslo airport on our way home - Játszótér az oslói reptéren, úton hazafelé